Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas Taneční škole START – Ing. Roman Pokorný se sídlem Praha 7, V Háji 1161/14, PSČ 170 00, IČ: 64766578, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

–      jméno a příjmení

–      e-mail

–      telefonní číslo

–      adresa

–      rok narození

 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem:
 2. a) vyřízení Vaší přihlášky do tanečního kurzu či jiné pořádané akce; při zaslání přihlášky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení přihlášení do kurzu či jiné akce (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro Vaší účast, bez poskytnutí osobních údajů není možné přihlášku přijmout či jí ze strany správce plnit;
 3. b) přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce či spolupracujících třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb.
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Taneční školy START email: info@tanecni-skola.cz, nebo na poštovní adresu: Ing. Roman Pokorný, V Háji 1161/14, 170 00 Praha 7.
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 2. Poskytovatel hostingu: ALUnico s.r.o.,Nad Šárkou 2044/10, Praha 6, 160 00, IČ 248 366 72.
 3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

–      vzít souhlas kdykoliv zpět,

–      požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

–      požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

–      vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

–      požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

–      v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Kontaktní údaje na Správce

Název organizace: Taneční škola START, Ing. Roman Pokorný

Adresa: , V Háji 1161/14, 170 00 Praha 7

Email: info@tanecni-skola.cz

 1. Taneční škola START vydala dokument „Zásady zpracování osobních údajů“, kde jsou uvedeny Zásady obšírněji. Dokument je k dispozici na webových stránkách www.tanecni-skola.cz
 1. Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete. Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.