Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů

Zabýváme se výukou společenských tanců, pořádáním tanečních kurzů případně i dalších akcí (např. plesy nebo jiné taneční zábavy, individuální výuka tance, moderování akcí nějak spojených s tancem). Součástí tanečních kurzů je i výuka chování ve společnosti s praktickými ukázkami.

Zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů

Správcem obdržených osobních údajů je Ing. Roman Pokorný, se sídlem Praha 7, V Háji 1161/14, PSČ 170 00, IČ: 64766578. Zpracování osobních údajů probíhá podle popisu v tomto dokumentu.

Rozsah Vašich osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje pouze v rozsahu Vámi poskytnutých údajů uvedených na přihlášce do tanečních kurzů – tj. jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu, rok narození. Všechny uvedené osobní údaje jsou povinné.

Účel zpracování osobních údajů

Vámi uvedené osobní údaje jsou použity pro:

 • Registraci a rezervaci Vašeho místa ve vybraném kurzu, případně jiné pořádané akce
 • E-mailové adresa slouží ke komunikaci za účelem potvrzení Vaší rezervace, případně k zasílání informačních zpráv o činnosti taneční školy, vždy za předpokladu udělení Vašeho souhlasu k zasílání tohoto typu zpráv. Vámi udělený souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním mailu na adresu: info@tanecni-skola.cz s informací o odvolání souhlasu se zasíláním informačních zpráv
 • Telefonní číslo používáme při výjimečných událostech – změna termínu konání kurzu případně zrušení taneční hodiny v mimořádných případech
 • Údaj o Vašem městě nám slouží ke zjištění geografického rozmístění našich klientů

Přístup k osobním údajům

Vaše osobní údaje zadané v přihlášce nikde nezveřejňujeme a zásadně nepředáváme třetím stranám. Přístup k datům má pouze správce.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše údaje budeme zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 5 let, pokud  Vámi poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů neodvoláte.

Zabezpečení poskytnutých osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje nezveřejňujeme a neposkytujeme třetím stranám.

Poskytnuté vyplněné přihlášky netiskneme a nikde neuchováváme v tištěné podobě.

Používáme zabezpečený počítač, jehož SW vybavení je pravidelně aktualizováno a je chráněno heslem. Aktualizovaný antivirový program i firewall je samozřejmostí.

Můžu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Ano, můžete. Pokud si budete přát výmaz Vámi poskytnutých údajů, prosíme o zaslání žádosti o vymazání údajů mailem a my Vaše osobní údaje vymažeme. Pokud si budete přát, abychom Vám již dále nezasílali informační zprávy, prosíme o zaslání žádosti o nezasílání informačních zpráv. Kontaktní e-mail je info@tanecni-skola.cz

K poskytnutým osobním údajům máte následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 • právo osobní údaje opravit či doplnit
 • právo požadovat omezení zpracování
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 • právo požadovat přenesení údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 • právo na výmaz osobních údajů
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě Vašeho jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás kontaktujte na emailu info@tanecni-skola.cz